MEĐUNARODNI DAN DJETETA

Tri decenije ranije svijet se obavezao da će zaštiti i unaprijediti prava djece. Konvencija o pravima djeteta predstavlja viziju svijeta u kojem svako dijete ima mogućnost da postigne svoj puni potencijal bez diskriminacije, da je zaštićeno,zdravo, poštovano, da ima mogućnost da učestvuje u donošenju odluka i da ima osnovu za školovanje.Našoj djeci pripada i treba podrška u fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom razvoju, igra, obrazovanje, kultura i umjetnost.Zadatak svih nas je briga za naše najmlađe, prevencija i zaštita dječijih prava jer su djeca naša budućnost.