Kulturna i javna djelatnost škole u školskoj  2020/2021. godini ostvariće se kroz sljedeće oblike djelovanja: