Školske 2020/2021. godine školu pohađa 674 učenika raspoređenih u 28 odjeljenja.

Vaspitno-obrazovni rad po utvrđenom planu i programu se odvija u tri ciklusa i to:

  • U prvom ciklusu je 9 odjeljenja I, II i III razreda.
  • U drugom ciklusu je 9 odjeljenja IV, V i  VI razreda.
  • U trećem ciklusu 10 odjeljenja VII, VIII i IX razreda.

Opštu organizaciju i njeno djelovanje postavlja direktorica škole sa pomoćnicom direktorice i pedagogom škole.Stručno rukovođenje vaspitno-obrazovnim procesom u školi ostvaruje se preko direktorice škole, pomoćnice direktora, školskog pedagoga, rukovodilaca razrednih i odjeljenjskih vijeća, te stručnih aktiva.

STRUČNI ORGANI ŠKOLE