Izborni predmeti

Učenicima je omogućeno da sami odaberu izborni predmet na osnovu ponuđene liste predmeta, u skladu sa mogućnostima škole, kroz koji će na najbolji način moći da ispolje svoju kreativnost  i zadovolje svoja interesovanja.Ocjene iz izbornog predmeta vrednuju se na isti način, kao i ocjene iz obaveznih predmeta.Učenik je obavezan da pohađa jedan čas izborne nastave sedmično.

Za školsku 2020/2021.g. učenici VII,VIII i IX razreda opredijelili su se za sljedeće izborne predmete:

  • VII razred  –  VII-1,2,3 – Građansko vaspitanje
  • VIII razred  –  VIII-1,2,3,4 – Zdravi stilovi života
  • IX razred  –  IX-1,2,3 – Likovna radionica