GLOBALNA NEDJELJA PREDUZETNIŠTVA

Globalna nedjelja preduzetništva je svjetski preduzetnički pokret koji se obilježava u trećoj nedjelji novembra.Kroz aktivnosti u lokalnim i globalnim zajednicama, slavi se i promoviše duh preduzetništa kao važnog segmenta obrazovanja i cjeloživotnog učenja. To je prilika da se povežu mladi ljudi širom svijeta, kako bi prihvatili maštovitost i kreativnost i ohrabrili se da istraže svoje mogućnosti kao početnici u poslu i inovatori. Koristeći društvene veze mladi se podstiču da otkriju svoj preduzetnički potencijal, da razvijaju energičan duh i spremnost na akciju.