DODJELA DIPLOME LUČA

Ispratili smo još jednu generaciju polumaturanata. Najuspješniji u ovoj generaciji i dobitnici Diplome Luča su: Ana Lazović (IX-1), Đak generacije; Tijana Šarić (IX-1); Anja Gačević (IX-2); Nikola Burić (IX-3); Ajda Markišić (IX-3); David Cvetković (IX-3); Selma Maroši (IX-4) i Jovana Vuksanović (IX-4).