DANI DRAGANA RADULOVIĆA

DANI DRAGANA RADULOVIĆA
Povodom 70 godina od rođenja velikog pjesnika Dragana Radulovića i u njegovu čast danas su se učenici VIII razreda prisjetili njegovih divnih stihova- napisanih u čast djeteta.
Sjećanje na njegovo stvaralaštvo osvježili su recitujući njegove stihove i prikazivanjem kratkog video formata o životu i radu ovog velikana, koji su učenici pripremili sa nastavnicom Tanjom Jovanović. Uspomene na „vječitog dječaka“ oživjeli su segmentima iz dokumentarnih emisija Mali-veliki ljudi, Kotorskog dječijeg festivala i muzičkim numerama sa brojnih dječijih festivala.
Na kraju, učenici su nas podsjetili da: „DIJETE JE ČOVJEK VAŽAN.“