DAN LOGOPEDA

DAN LOGOPEDA
Evropska asocijacija logopeda proglasila je 6. mart danom logopedske terapije, zbog čega se upravo tog dana širom Evrope obilježava Evropski dan govorno-jezičke terapije, tj. Dan logopeda. Cilj obilježavanja ovog datuma je da se istakne značaj podizanja svijesti javnosti koliko poremećaji komunikacije utiču na zdravlje ljudi, ali i pravima osoba sa sa poremećajima komunikacije.
Pokušavamo da roditeljima ukažemo na značaj rane intervencije i ranog prepoznavanja govorno-jezičkih i razvojnih problema, a samim tim i pravovremenog dovođenja djeteta na kontrolno testiranje.

Školska logopedica
Katarina Bakić