UČENJE NA DALJINU

UČENJE NA DALJINU

Borba protiv koronavirusa stavila je nastavnike i učenike u našoj zemlji pred sasvim nov izazov: IMPLEMENTACIJU UČENJA NA DALJINU.

Uz pomoć TV programa, putem društvenih mreža i platformi za edukaciju svakodnevno se radilo sa učenicima.

To je podrazumijevalo svakodnevnu komunikaciju između nastavnika, učenika i njihovih roditelja i razmjenu zadataka poput eseja, zadataka dopunjavanja, virtuelnog grupnog rada, intervjua, PP prezentacija, istraživačkih zadaka i sl. Tokom učenja na daljinu, nastavnici su učenicima prosljeđivali i testove, kontrolne vježbe, domaće zadatke… Urađene radove, učenici su na isti način vraćati nastavnicima da ih pregledaju i eventualno ocijene, a sve u cilju prikupljanja što više podataka o tome kako učenici uče i dokle su stigli u savladavanju gradiva.